Zij-instroom in Beroep

Zoals u al wellicht eerder via de media heeft meegekregen is er in Nederland een groot tekort aan leerkrachten. Om dit tekort te kunnen aanpakken is er vanuit het ministerie van onderwijs de mogelijkheid gecreëerd voor HBO- of WO-afgestudeerde mensen om via een speciaal opgezette opleiding hun onderwijsbevoegdheid halen. Met het ’Zij-instroom in Beroep-traject’( ZIB) kan een zij-instroom leerkracht al aan het werk terwijl hij zijn bevoegdheid haalt.

Omdat een schoolbestuur investeert in een zij-instromer, wordt vooraf aan de hand van een onderzoek bepaald of een persoon geschikt is om het ZIB-traject in te gaan en direct voor de klas te staan. Het schoolbestuur regelt dit onderzoekstraject. Na positieve afronding van het onderzoek, kan een zij-instromer starten met het ZIB traject. De zij-instromer krijgt dan een aanstelling op een school en start met werken en leren om de onderwijsbevoegdheid te halen.

De stichting SARKON heeft na een vooronderzoek drie zij-instromers aan de stichting verbonden. Een van deze zij-instromers zal bij ons op school in groep 5 als leerkracht gaan werken. Haar naam is Hester Kooy-van Eijk.

Als school wensen wij haar een fijne en leerzame tijd toe.

 

juf 2 juf 2