Rekenmethode

ingevoerd op 29-5-2013

Dit jaar hebben we onze rekenmethode vervangen. Wereld in getalllen is een moderne methode waarin de nieuwste didactische principes zijn verwerkt. Onze oude methode heette Pluspunt. Deze was afgeschreven en kunnen scholen niet meer gebruiken.
Via de klassenouder van groep 6, Frederike Oldersom, zijn wij in contact gekomen met een organisatie die contacten heeft in Suriname. Onze oude afgeschreven rekenboeken zijn uiteindelijk via deze organisatie op een basisschool in Suriname terechtgekomen. Onlangs ontvingen wij onderstaand bericht!

-----------------------------------------

Paramaribo, 23 mei 2013

Betreft: donatie reken- en leesboeken

Middels deze brief willen wij van de F.G.R.Slooteschool u, uw organisatie en de sponsoren heel hartelijk dank zeggen voor de donatie van reken- en leesboeken die wij in ontvangst mochten nemen de dato 26 april 2013.

Uw donatie is zeer welkom.

Op bijgaande foto’s kunt u enkele van de indrukken zien van de ontvangen boeken. Wij zullen ervoor zorg dragen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de boeken.

Wij wensen u het allerbeste toe met uw organisatie en Gods zegen.


Hoogachtend,

Dhr. R. Mohadin
De schoolleider F.G.R. Slooteschool

Reacties
Reactie: (H. Kouters)
7-9-2016, 10:47
Wij hebben een nieuwe methode Taal en willen ook onze oude methode Taal op Maat liever doorsturen naar een instantie die er iets mee kan, dan het bij de vuilnis zetten. Mocht u iets weten, graag horen wij van u!!

Reactie: (Marielle van Velzen)
15-7-2013, 21:35
Ik zou graag de organisatie willen weten waar jullie de rekenmethode heen hebben gezonden. Wij gaan dit jaar ook over naar een nieuwe, maar Suriname is een goed doel voor onze oude methode!